Warning: Use of undefined constant style - assumed 'style' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/wrk/organizacje/pckkonin/wp-content/themes/simple-non-profit-theme/functions/admin-setup.php on line 10

Warning: Use of undefined constant churchthemes - assumed 'churchthemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/wrk/organizacje/pckkonin/wp-content/themes/simple-non-profit-theme/functions/admin-setup.php on line 44

Co robimy?


Warning: Use of undefined constant churchthemes - assumed 'churchthemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/wrk/organizacje/pckkonin/wp-content/themes/simple-non-profit-theme/single.php on line 11
Opublikowano Kwiecień 29, 2015

Oddział Rejonowy PCK w Koninie realizuje zadania z zakresu : działalności opiekuńczej,  promocji zdrowego stylu życia,  promocji honorowego krwiodawstwa, szkolenia z pierwszej pomocy PCK, mph. Prowadzi działalność w środowisku dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Organizuje i przeprowadza następujące  akcje :

Wielkanoc z PCK, „Gorączkę Złota” (zbiórka ‘złotych” monet),

Wyprawka dla Żaka,

Czerwonokrzyska Gwiazdka.

W ramach promocji zdrowia przeprowadzamy Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia wśród młodzieży szkolnej –uczniów szkół gimnazjalnych, konkursy plastyczne itp.

Ponadto prowadzimy wśród dzieci program „Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby”, „Chrońmy Dziecięce Uśmiechy” –„Ja i moje zęby”,  „Ja i mój uśmiech”. Prowadzimy nieodpłatnie szkolenia i pokazy z pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na podstawie przyznanemu Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Certyfikatu Pierwszej Pomocy  przez Referencyjne Centrum Pierwszej Pomocy w Brukseli od 2000 roku organizujemy dla dorosłych odpłatne Kursy Pierwszej Pomocy PCK  w wymiarze 16 godzin dydaktycznych. Każda przeszkolona osoba po zdaniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Kursu Pierwszej Pomocy PCK z tekstem Certyfikatu Europejskiego Referencyjnego Centrum Pierwszej Pomocy i Logo CK uznawane we wszystkich krajach unijnych. Ponadto organizujemy co roku Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy .  W 2015r.  I miejsce zajęła drużyna  z III LO w Koninie ( w kategorii

Na podstawie przyznanemu Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Certyfikatu Pierwszej Pomocy przez Referencyjne Centrum Pierwszej Pomocy                       w Brukseli od 2000 roku organizujemy dla dorosłych odpłatne Kursy Pierwszej Pomocy PCK w wymiarze 16 godzin dydaktycznych. Każda przeszkolona osoba po zdaniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie                     o ukończeniu Kursu Pierwszej Pomocy PCK z tekstem Certyfikatu Europejskiego Referencyjnego Centrum Pierwszej Pomocy i Logo CK uznawane we wszystkich krajach unijnych. Ponadto organizujemy co roku Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy .

W 2015r. I miejsce zajęła drużyna z III LO w Koninie ( w kategorii szkół ponadgimnazjalnych) oraz drużyna z Gimnazjum Nr 6 w Koninie (w kategorii szkół gimnazjalnych).

 

Promując honorowe krwiodawstwo w rejonie konińskim jest zarejestrowanych 9 klubów HDK PCK w tym 7 działa aktywnie.

Wg stanów na dzień 31.12.2014r. Kluby HDK skupiają 113 członków oraz 422 wolontariuszy. W 2014r. w rejonie konińskim honorowi dawcy krwi oddali ogółem 3.090.104 l krwi w tym :

-764,580 l krwi krwiodawcy zrzeszeni w klubach HDK PCK,

-2.325,524 l krwiodawcy niezrzeszeni – indywidualni.

Ponadto w rejonie działają :

-23 szkolne koła PCK skupiające 560 członków i 161 wolontariuszy,

– 1 koło zakładowe (dorosłych) z liczbą 12 członków i 2 wolontariuszy,

– 5 klubów „Wiewiórka” (3 w szkołach podst. I 2 w przedszkolach) z liczną 228 osób.

Formy zadań realizowanych przez Oddział Rejonowy PCK w Koninie to:

-prowadzenie 2 Świetlic Środowiskowych PCK w Koninie,

– Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych PCK w Koninie,

– 2 Punktów Opieki nad chorym w domu PCK w Koninie.

Zadania te realizowane w ramach umów podpisanych z Miastem Konin oraz posiadanych środków własnych i od darczyńców.

 

Poza tym Oddział Rejonowy PCK w Koninie prowadzi samodzielnie pełnopłatne usługi opiekuncze w domu chorego.


Warning: Use of undefined constant churchthemes - assumed 'churchthemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/wrk/organizacje/pckkonin/wp-content/themes/simple-non-profit-theme/sidebar.php on line 11
AKTUALNOŚCI


Warning: Use of undefined constant churchthemes - assumed 'churchthemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/wrk/organizacje/pckkonin/wp-content/themes/simple-non-profit-theme/sidebar.php on line 44
Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna